Inschrijven Aankopen


Uw Partner in Onroerende Zaken heeft meer dan 20 jaar ervaring met aankopen van woningen en beleggingen en kan u daarbij deskundig adviseren.

Wij begeleiden u bij de aankoop van het pand en zullen u adviseren in de van belang zijnde aspecten. Denk hierbij aan ligging, courantheid.

Door onze jarenlange ervaring met het verhuren van woonruimte weten wij precies welke huurprijzen mogelijk zijn. Op basis van deze huurprijzen maken we een nauwkeurige rendementsberekening.

Met behulp van een goede rendementsberekening kunt u beslissen of u een pand wel of niet aan wilt kopen. Nadat u een pand aangekocht heeft helpen wij u met het zoeken naar geschikte huurders en het opstellen van juridisch goed onderbouwde huurovereenkomsten.

Meer informatie over: