Verhuurd (onder voorbehoud)

Prev
Next

€1.300,- (excl.)

Reageren
Mail naar vriend

Wormer

Nieuweweg

2 slaapkamers120 m²

Nieuweweg


Nabij Amsterdam uitermate geschikt voor Expats Te huur zeer ruime 3-kamerwoning met mooie tuin op loopafstand van station Nieuweweg 55, 1531AB Wormer (zie fotos) € 1300,-excl.

Een royale woning als deze parel komt niet vaak te huur. Deze woning is uitermate geschikt voor een expat met zijn gezin. Op de begane grond loop je vanuit de woonkamer door de bijkeuken de mooie zonnige tuin in. Via de voordeur en de hal komt u in de ruime woonkamer met gashaard,, open trap naar de 1e verdieping en half open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping zijn een tweetal ruime slaapkamers, en badkamer voorzien van, ligbad, 2e toilet en badkamermeubel met wastafel. De 2e verdieping is toegankelijk via de slaapkamer voor hier is dan ook een 3e (slaap)kamer. Deze is over de gehele diepte van de 1ste etage van de woning met een dakkapel en extra bergruimte. In de tuin staat een sfeervolle berging De achtertuin is gelegen op het Oosten maar lekker diep, waardoor u de gehele dag voorzien bent van de zon. De straat is lekker rustig, doodlopend en alleen bestemmingsverkeer heeft hier iets te zoeken. Scholen, winkels, sportverenigingen etc. zijn in de nabijheid alsmede de uitvalswegen naar de grote steden Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Purmerend en strand.

BIJZONDERHEDEN:
- Direkt beschikbaar
- Woning is voor bepaalde tijd te huur, 1 jaar
- Oppervlakte woonhuis: circa 120m2,
- Loopafstand van station,
-voldoende parkeergelgenheid.

Inschrijfkosten (huurder)
De huurder betaalt geen inschrijfkosten.

Verhuurkosten (huurder)
Wij berekenen voor de werkzaamheden eenmalig een bedrag voor verhuurkosten aan de huurder.

Huurtoeslag
Kijk op de site van de belastingdienst om te achterhalen of u recht hebt op huurtoeslag.

Algemeen
Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder geven wij een samenvatting van die voorwaarden.

Inkomensnorm
Uw brutogezinsinkomen dient circa 3-4 x de huurprijs te bedragen. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e. d. ) worden op het inkomen in mindering gebracht. Een andere mogelijkheid om aan deze norm te voldoen is een "borgtocht". Bij een borgtocht staat iemand garant voor de huurder; deze persoon voldoet wel aan de inkomensnorm.

Bezichtigingen
Wanneer u een bezichtigingsafspraak wilt maken voor deze woning, stuurt u ons een e-mail via met de hieronder genoemde gegevens:

- Uw naam
- Volledig adres van de door u geselecteerde woning

Aanvraagformulier:
Op het aanvraagformulier worden gegevens gevraagd m. b. t. uw inkomen. Naast deze gegevens dient u een recente loonstrook bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft, dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen. Zelfstandigen dienen een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans en verlies- en winstrekening te overleggen. Tevens dient een kopie van uw legitimatiebewijs bijgevoegd te worden aan het aanvraagformulier.
Zowel de aanvrager als de eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken.

Disclaimer
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact op te nemen met Uw Partner in OZ BV.
Uw Partner in OZ BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie.

English:Near Amsterdam ideal for Expats For rent very spacious 3-room apartment with beautiful garden within walking distance of station Nieuweweg 55, 1531AB Wormer (see photos) € 1300, -excl.

A generous home like this pearl does not often rent. This property is ideal for an expat with his family.
On the ground floor you walk from the living room through the utility room into the beautiful sunny garden.
Through the front door and the hall you enter the spacious living room with gas fireplace, open stairs to the 1st floor and half open kitchen with various appliances.
On the 1st floor are two spacious bedrooms, and bathroom with bath, 2nd toilet and bathroom furniture with sink.
The 2nd floor is accessible via the bedroom for here is also a 3rd (bed) room. This is over the entire depth of the 1st floor of the house with a dormer and extra storage space. In the garden is a charming storage room The backyard is located on the East but nice and deep, so you are provided with the sun all day long.
The street is nice and quiet, dead-end and only local traffic has something to look for. Schools, shops, sports clubs etc. are in the vicinity as well as the roads to the major cities of Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Purmerend and beach.

DETAILS:
- Immediately available
- Property is for rent for a definite period of time, 1 year
- Surface of the house: approx. 120m2,
- Walking distance from the station,
- sufficient parking space.

Registration costs (tenant) The tenant does not pay registration costs.

Rental costs (tenant) We charge a one-off amount for rental costs to the tenant.

Rent allowance Check the website of the tax authorities to find out whether you are entitled to rent allowance.

General To be eligible for this rental property you must meet a number of conditions. Below we provide a summary of these conditions.
Income standard Your gross family income must be approximately 3-4 times the rent. Any payment obligations (such as alimony, personal loans etc.) are deducted from the income. Another possibility to meet this standard is a "bail". With a bail someone guarantees the renter; this person does meet the income standard.

Viewings If you want to make an appointment appointment for this property, please send us an e-mail with the following data:

- Your name
- Full address of the house you have selected

Request form: The request form asks for information m. B. t. your income. In addition to this information, you must also append a recent pay slip. If you do not have an employer, you must submit a recent annual statement of your income. Self-employed persons must present a recent balance sheet and profit and loss account drawn up by an accountant or trust office. A copy of your proof of identity must also be attached to the application form. Both the applicant and any partner must provide this information.

Disclaimer No rights can be derived from the information offered. If you wish to have certainty about the information provided and its topicality, you should contact your Partner in OZ BV. Your Partner in OZ BV can not be held liable for any consequences or damage related to the information provided.

Lees meer

Details

 • Borgbedrag€1.300,-
 • Ligging
 • Beschikbaar perDirect
 • Beschikbaar tot16-12-2019
 • Soort woning1-gezinswoning
 • InterieurGestoffeerd / gemeubileerd
 • ParkerenGratis dichtbij
 • Woonoppervlakte120 m²
 • Slaapkamers2
 • Badkamers1
 • Toiletten1
 • Delen-
 • Type vloer-
 • Anti-allergisch-
 • Internet-
 • Lift-
 • BalkonNee
 • DakterrasNee
 • TuinVoor- & achterkant
 • Vaatwassertrue
 • Oventrue
 • Magnetron-
 • Koelkasttrue
 • Vriezertrue
 • Bad
 • Wasmachine-
 • Droger-
Kaart
Streetview
Specialist in huur en aankoop