Leased

Prev
Next

€1,475 (excl.)

Request info
Mail to a friend

Zaandam

Prins Hendrikkade

2 bedrooms100 m²

Prins Hendrikkade

Nu te huur € 1475,- excl. voor bepaalde tijd maximaal 12 maanden Aan de mooiste kade van Zaandam is deze twee-onder-éénkapwoning met erker aan de voorzijde en aanbouw aan de achterzijde gelegen. Vanuit deze erker heeft u een prachtig uitzicht over de Voorzaan. Het gezellige centrum van Zaandam met restaurants, cafés, winkels, het Zaantheater en het NS station vindt u op loopafstand. De uitstekende verbinding met Amsterdam door de opening van de tweede Coentunnel en de 12 treinminuten durende reistijd naar station Amsterdam Centraal maken de ligging van deze woning extra aantrekkelijk. zou, zeker gezien de historische plek, op zijn plaats zijn. Op de parterre komt u via de gang met trapopgang en toilet in een lichte woonkamer. Achterin is in de aanbouw de keuken gelegen en de bijkeuken met combiketel-opstelling, wasmachine-aansluiting en toegang tot de achtertuin. De besloten ligging van deze tuin met berging biedt veel privacy. Op de eerste verdieping treft u twee slaapkamers (waarvan 1 v.v. balkon) aan en de badkamer (v.v. douche, en wastafel), deze woning op deze mooie locatie is zeker een bezichtiging waard! Indeling: Parterre: entree, hal, trapopgang, toilet met fonteintje, lichte woonkamer met erker, aanbouw met keuken en bijkeuken met toegangsdeur tot de achtertuin; 1e verd.: overloop, 2 slaapkamers, studiekamer, badkamer, balkon. Bijzonderheden: fantastische ligging aan de Voorzaan; leuke woning met authentieke uitstraling; Te huur voor maximaal 1 jaar minimaal 12 maanden Huurprijs € 1450,- excl. Beschikbaar per 1 maart. De huurder betaalt geen inschrijfkosten. Verhuurkosten (huurder) Wij berekenen voor de werkzaamheden eenmalig een bedrag voor verhuurkosten aan de huurder. Huurtoeslag Kijk op de site van de belastingdienst om te achterhalen of u recht hebt op huurtoeslag. Algemeen Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder geven wij een samenvatting van die voorwaarden. Inkomensnorm Uw brutogezinsinkomen dient circa 3-4 x de huurprijs te bedragen. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht. Een andere mogelijkheid om aan deze norm te voldoen is een "borgtocht". Bij een borgtocht staat iemand garant voor de huurder; deze persoon voldoet wel aan de inkomensnorm. Bezichtigingen Wanneer u een bezichtigingsafspraak wilt maken voor deze woning, stuurt u ons een e-mail via met de hieronder genoemde gegevens: - Uw naam - Volledig adres van de door u geselecteerde woning Aanvraagformulier Op het aanvraagformulier worden gegevens gevraagd m.b.t. uw inkomen. Naast deze gegevens dient u een recente loonstrook bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft, dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen. Zelfstandigen dienen een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans en verlies- en winstrekening te overleggen. Tevens dient een kopie van uw legitimatiebewijs bijgevoegd te worden aan het aanvraagformulier. Zowel de aanvrager als de eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken. Disclaimer Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact op te nemen met Partner in OZ BV. Partner in OZ BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie.

Now for rent € 1475, - excl. For a limited period a maximum of 12 months On the most beautiful quay of Zaandam is this semi-detached house with bay window at the front and construction at the rear. From this bay you have a beautiful view over the Vooraan. The cozy center of Zaandam with restaurants, cafes, shops, the Zaantheater and the railway station are within walking distance. The excellent connection with Amsterdam through the opening of the second Coentunnel and the 12 train minutes traveling time to Amsterdam Central station make the location of this property extra attractive. would be appropriate, especially given the historic location. On the ground floor you enter the living room with a staircase and toilet. In the back is the kitchen located in the construction and the pantry with combi boiler preparation, washing machine connection and access to the backyard. The private location of this garden with storage offers a lot of privacy. On the first floor you will find two bedrooms (of which 1 for example balcony) and the bathroom (for example shower and sink), this house on this beautiful location is definitely worth a visit! Classification: Ground floor: entrance hall, staircase, toilet with fountain, bright living room with bay window, extension with kitchen and utility room with access door to the backyard; 1st fl .: landing, 2 bedrooms, study room, bathroom, balcony. Specialties: fantastic location at the front desk; nice house with authentic look; For rent for a maximum of 1 year at least 12 months Rental price € 1450, - excl. Available from March 1st. The tenant does not pay registration costs. Rental costs (tenant) We charge a one-off amount for rental costs to the tenant. Rent allowance Check the website of the tax authorities to find out whether you are entitled to rent allowance. General To be eligible for this rental property you must meet a number of conditions. Below we provide a summary of those conditions. Income standard Your gross family income must be approximately 3-4 times the rent. Any payment obligations (such as alimony, personal loans etc.) are deducted from the income. Another possibility to meet this standard is a "bail". With a bail someone guarantees the tenant; this person does meet the income standard. Viewings If you would like to make an appointment appointment for this property, please send us an e-mail with the following information: - Your name - Full address of the house you have selected Request form The application form asks for details regarding your income. In addition to this information, you must also append a recent pay slip. If you do not have an employer, you must submit a recent annual statement of your income. Self-employed persons must present a recent balance sheet and profit and loss account prepared by an accountant or trust office. A copy of your proof of identity must also be attached to the application form. Both the applicant and any partner must provide this information. Disclaimer No rights can be derived from the information offered. If you wish to have certainty about the information provided and its topicality, you should contact Partner in OZ BV. Partner in OZ BV can not be held liable for any consequences or damage related to the information provided.Read more

Features

 • Deposit€2,950
 • Location
 • AvailableNow
 • Available until01-03-2020
 • House typeFamily house
 • InteriorUnfurnished / furnished
 • ParkingFree
 • Surface100 m²
 • Bedrooms2
 • Bathrooms1
 • Toilets2
 • Sharing-
 • Floorhout
 • Hypoallergenic-
 • Internet-
 • ElevatorNo
 • BalconyFront
 • Roof terraceNo
 • GardenFront
 • Dishwashertrue
 • Oventrue
 • Microwave-
 • Fridgetrue
 • Freezertrue
 • Bath
 • Washing machinetrue
 • Dryer-
Map
Streetview
Specialist in rent and purchase